Hem

Vi utför alla typer av elinstallationer.

Några exempel på vad vi gör


*Renovering av gammal el, byte från ojordat till jordat


*Byte av elcentral. 

(vi byter den gamla elcentralen till en ny med    automatsäkringar.)


*Installation av jordfelsbrytare


*Byta vägguttag och strömbrytare


*Nyinstallation vid renovering och tillbyggen såsom kök  badrum tvätt mm.


*Felsökning och service på elanläggningar


*Byte av armaturer i gatubelysning

Välkommen till Aspdahls Elektriska


Vi är verksamma i Norrköping med omnejd.


Ska ni utföra Renoveringar eller ombyggnationer av ert hus, villa, lägenhet etc.

Hör av er till oss via kontakt formuläret.

kontakt